Skip to main content

داستان ایوان ربط

باید جایی باشد
که از هیاهوی من‌ها، به آرامشِ دسته جمعی‌مان برسیم …
بـایـد جـایـی بـاشــد کـه از دنـیــای پـر ســروصــدا، بـه صــدای
پـرندگــان نـاپـیـدا در شــاخ‌وبـرگ درخـتـان پنـاه بـبـریـم؛
پنجره‌ایی که به سوی جهانی نو باز شود.
ایوان ربط، جایی است برای ربط‌مان به هم …
ما از لابه‌لای تراکم برج‌های تهران، در ایوان سـبز رنگی که در دل شـمـیران و در پـیچ‌وخم کوچه‌باغ‌های دست‌ودل‌بازَش جای گرفته، آرام گرفته‌ایم.
ایــوانِ سـبزرنـگی کـه آغوشــش تـا بـه همیـشــه مـیزبان
قرار و بی‌قراری‌تان خواهـد بود.

بلاگ ایوان ربط

ایوان ربط

گزارش اکران فیلم مستند سیاوش در آتش

ایوان ربط، در نهمین برنامه اکران ایوان، میزبان فیلم سیاوش در آتش بود. نهمین رویداد اکرانِ ایوان، در  اولین اکران سال 1403، با نمایش فیلم…
نقد و بررسی اتاق معلمان
ایوان ربط

گزارش اکران فیلم اتاق معلمان

 ایوان ربط، در هشتمین برنامه اکران ایوان، میزبان فیلم اتاق معلمان بود. هشتمین رویداد اکرانِ ایوان، در شب اعلام نتایج اسکار، با نمایش فیلم سینمایی…
رویداد

کافه بازی رومیزی، کیف‌کوک

فراغت و سرگرمی، نقطـه‌ای که از گذشته تا هنوز در ابتدای رفاقت‌های‌مان می‌گـذاریم، چه در شبِ مافیا و چه روزهـای بازی‌های رو‌میـزی، مـا پر از…