Skip to main content

داستان ایوان ربط

باید جایی باشد
که از هیاهوی من‌ها، به آرامشِ دسته جمعی‌مان برسیم …
بـایـد جـایـی بـاشــد کـه از دنـیــای پـر ســروصــدا، بـه صــدای
پـرندگــان نـاپـیـدا در شــاخ‌وبـرگ درخـتـان پنـاه بـبـریـم؛
پنجره‌ایی که به سوی جهانی نو باز شود.
ایوان ربط، جایی است برای ربط‌مان به هم …
ما از لابه‌لای تراکم برج‌های تهران، در ایوان سـبز رنگی که در دل شـمـیران و در پـیچ‌وخم کوچه‌باغ‌های دست‌ودل‌بازَش جای گرفته، آرام گرفته‌ایم.
ایــوانِ سـبزرنـگی کـه آغوشــش تـا بـه همیـشــه مـیزبان
قرار و بی‌قراری‌تان خواهـد بود.

بلاگ ایوان ربط

اکران خورشید آن ماه
ایوان ربط

ایوان ربط، میزبان خوشید آن ماه

خورشید آن ماه، انباشته‌ای از نشانه‌های فرهنگ بلوچستان ایوان ربط، میزبان اکران نخستین ساخته سینمایی ستاره اسکندری شد. نخستین رویداد اکرانِ ایوان، با فیلم سینمایی…
رویداد پست بانک سامان در ایوان ربط
ایوان ربط

رویداد بانک سامان

نام رویداد: هم‌نشینی پایان سال بانک سامان ایران تاریخ برگزاری: اسفند ۱۴۰۱ مکان برگزاری: کیف‌کوک تهران میزبان رویداد: ایوان ربط ایوان ربط پایان ۱۴۰۱ را میزبان…
کارگاه روان‌شناسی زوجی - هنری
ایوان ربط

کارگاه روان‌شناسی زوجی – هنری

  نام رویداد: کارگاه روان‌شناسی زوجی - هنری تاریخ برگزاری: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ موضوع روان‌شناسی: بررسی گام‌های درست در ترمیم چالش احساسی موضوع هنری: بافت…